02-Sürekli Çek Basım Uygulaması  

Sürekli Çek Basım Uygulaması, bankaların yoğun çek keşide eden müşterileri için kullandırdığı bir programdır. Bu program ile firmanın nakit hareketinin banka üzerinden gerçekleşmesi sağlanmaktadır

Özellikler

  • Dövizli ve Türk Lirası çekler için iki ayrı modülden oluşmaktadır.

  • Firmalar kodlanmakta, yardım tuşları ile kullanıcının çek tanzimini süratle tamamlaması sağlanmaktadır.

  • Keşide edilen çeklerin vade, işlem tarihi ve firma aralığında listesi alınabilmektedir.

  • Keşide edilen çekler muhasebeye otomatik olarak aktarılmaktadır.

  • İstenirse lazer/mürekkep püskürtmeli, istenirse nokta vuruşlu yazıcılardan çek bastırılabilmektedir.

Platformlar

  • Windows XP/Vista/7/8

  • Microsoft .Net Framework 4.0

  • SQLite

  • Crystal Reports for Visual Studio