01-Memzuç Takip  

Bankaların asli görevi kredi vermektir. Verilen kredilerin izlenmesi sağlıklı bir şekilde yapılmaz ise, Banka kredinin geri dönüşünde almış olduğu riskleri yönetmekte, pazar payını takip etmekte zorlanabilir ve zaman kaybedebilir. Kredi Takip işleminde zaman kazanmak ise çok önemli bir faktördür. Bu nedenle Memzuç Takip Paketi Bankaların Kredi Pazarlama, Kredi Tahsis, Kredi İzleme ve Risk Yönetimi departmanlarınca kullanılabilecek, çeşitli analizlerin rahatlıkla yapılmasını sağlayacak bir raporlama sistemi olarak hazırlanmıştır.

Özellikler:

 • İstenilen firmanın memzuç takip listesinde, risk türleri kullanıcının tanımladığı şekilde gruplanmakta ve listeler bu parametrelere göre şekillenmektedir.

 • Bankanın limit ve riskleri, firmanın tüm bankalardaki kümülatif limit ve riskleri, geçen aya göre limit ve risk artış yüzdeleri, istenilen aydan 12 ay geriye gidilerek dökülmektedir. Raporlarda firmanın her ay toplam kaç banka ile çalıştığı görülmektedir.

 • Raporlardaki değerleri Amerikan Doları cinsinden izlemek de mümkündür.  

 • Grup şirket ve Grup şirketlere bağlı firmaların tanımı yapılmakta firma bazında yapılan analizler, grup şirketleri bazında da yapılmaktadır.

 • Riski artan firmalar listesinde, X ayı için toplam TL riski bir önceki aya göre %Y kadar artan firmalar, artış yüzdeleri ile listelenmektedir.

 • Tanımlanan şubeler için şube toplam limit ve riskleri listelenebilmektedir.

Raporlar

 • İstenilen iki tarih arasında limit veya riski %(X) üzerinde artan firmalar listesi

 • İstenilen iki tarih arasında nakit veya toplam risk doluluğu %(X) üzerinde olan firmalar  listesi

 • Gayri nakit limiti azalırken, nakit limiti artan firmalar listesi

 • Nakit, gayri nakit veya toplam kredi limitleri azalan firmalar listesi

 • Seçilen firmanın istenilen iki tarih arasında memzuç kredi ve risk bilgileri

 • Memzuç kredi ve risk doluluğu tablosu

 • Finansman konu koduna göre TL/Döviz nakit risk oransal gelişimi

 • Nakit limit ve riski en büyük ( X ) adet firma listesi

 • Gayri nakit limit ve riski en büyük ( X ) adet firma listesi

 • Toplam limit ve riski en büyük ( X ) adet firma listesi

 • Verilen risk kodlarında bakiyesi bulunan firmalar listesi

 • Son aya göre çalıştığı banka sayısı (X) adedin üzerinde artan veya azalan firmalar listesi

 • Faiz taahhüt ve temerrüt faizi veya faiz ve komisyon reeskont kolonunda bilgi olan firmalar listesi

 • Finans konusu koduna göre karşılaştırmalı toplamlar raporu (Şube , Banka, Bölge Bazında)

 • Nakit limiti ( X ) TL üzerinde olan firmaların kısa,orta ve uzun vadeli kredi dağılımı

 • Toplam riske / limite göre genel portföy analizi

 • Bankanın Risk/Limitinin %x'ini oluşturan firmalar

 • Şube /Bölge banka bazında risk limit bilgileri

 • Firma rating dereceleri, Şube yetki kodları, firma tipleri, firma müşteri temsilcisi bilgilerine göre de rapor alınması da mümkündür.

Paketin web tabanlı versiyonu ASP.NET 4.0 altyapısında çalışacak şekilde düzenlenmiştir.

Platformlar

 • Windows 2003 Server

 • .Net 2.0

 • IIS 5/6/7

 • Sql Server 2000/2005/2008